Vòng Hơi Hai Môi HDPE ( Kiểu B)

Vòng Hơi Hai Môi HDPE ( Kiểu B)

  •  Dùng vật liệu hợp kim nhôm
  •  Hai lớp thổi hơi có thể điều chỉnh.
  •  Tùy chọn dùng cho đầu khuôn xoay hoặc không xoay.
  •  Tùy chọn đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất hơi.
  •  Ổn định màng tốt, cho sản lượng cao và độ đồng đều của màng tốt.
  •  Bảo hành: 1 năm.

Vòng Hơi Hai Môi HDPE ( Kiểu B)

  • Kích thước miệng khuôn phù hợp:Ø80~Ø150m/m.
  • Có xoay / Không xoay.