Thu Cuộn Tự Động

Thu Cuộn Tự Động

 • Ứng dụng cho nhiều chất nhựa.
 • Thu cuộn ổn định, cuộn thu chắc chắn và đẹp.
 • Dễ vận hành.
 • Cài đặt kích thước cuộn muốn thu, tự động cắt và thay cuộn.
 • Tự động đồng bộ với tốc độ kéo, không cần điều chỉnh tốc độ.
 • Tự dộng thay cuộn mới.

Thu Cuộn Tự Động

 • Ứng dụng cho nhiều chất nhựa.
 • Thu cuộn ổn định, cuộn thu chắc chắn và đẹp.
 • Dễ vận hành.
 • Cài đặt kích thước cuộn muốn thu, tự động cắt và thay cuộn.
 • Tự động đồng bộ với tốc độ kéo, không cần điều chỉnh tốc độ.
 • Tự dộng thay cuộn mới.

Quy Cách

 • Độ rộng trục: 300~1800 mm.
 • Đường kính trục: Ø260 mm.
 • Tốc độ cuộn:30~120m/min.
 • Mô tơ chính: AC1HP(1:10) – Kích thước cuộn lơn hơn 1000mm AC2HP(1:10).
 • Mô tơ kéo: AC1HP(1:5) – Kích thước cuộn lơn hơn 1000mm AC2HP(1:5).
 • Mô tơ thay cuộn: AC1HP(1:120).
 • Tự động đồng bộ với tốc độ kéo màng.
 • Bảng điều khiển: CE.