Vòng Hơi Hai Môi LDPE (Mẫu B)

Vòng Hơi Hai Môi LDPE (Mẫu B)

  •  Dùng vật liệu hợp kim nhôm.
  •  Hai lớp thổi hơi có thể điều chỉnh.
  •  Tùy chọn dùng cho đầu khuôn xoay hoặc không xoay.
  •  Tùy chọn đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất hơi.
  •  Ổn định màng tốt, cho sản lượng cao và độ đồng đều của màng tốt.
  •  Bảo hành 1 năm (trừ trường hợp do thiên tai hoặc con người tác động).

Vòng Hơi Hai Môi LDPE ( Mẫu B)

  • Kích thước khuôn phù hợp Ø150~Ø900m/m.
  • Có xoay / Không xoay.