Vòng Hơi Hai Môi HDPE ( Kiểu A)

Vòng Hơi Hai Môi HDPE ( Kiểu A)

  •  Dùng vật liệu hợp kim nhôm.
  •  Hai lớp thổi hơi có thể điều chỉnh.
  •  Tùy chọn dùng cho đầu khuôn xoay hoặc không.
  •  Tùy chọn đồng hồ đo nhiệt độ, ap suất hơi.
  •  Ổn định màng tốt, cho sản lượng cao và độ đồng đều của màng tốt.
  •  Bảo hành một năm.

Vòng Hơi Hai Môi HDPE ( Kiểu A)

  • Kích Thước miệng khuôn phù hợp:Ø40~Ø80m/m.
  • Có xoay / không xoay.