Thu Cuộn Bán Tự Động

Thu Cuộn Bán Tự Động

 • Ứng dụng cho nhiều chất nhựa
 • Thu cuộn ổn định, cuộn thu chắc chắn và đẹp
 • Dễ vận hành
 • Cài đặt kích thước cuộn muốn thu, khi đủ hệ thống sẽ báo bằng đèn hiệu và âm thanh, đồng thời dùng mô tơ nâng và hạ cuộn mới.
 • Tự động đồng bộ với tốc độ kéo, không cần điều chỉnh tốc độ

Thu Cuộn Bán Tự Động

 • Độ rộng trục: 300~1800 mm.
 • Đừng kính trục: Ø260 mm.
 • Tốc độ: 30~120m/min.
 • Mô tơ chính: AC1HP(1:10), cuộn lớn hơn 1000mm AC2HP(1:10).
 • Mô tơ kéo: AC1HP(1:5), cuộn lớn hơn 1000mm AC2HP(1:5).
 • Mô tơ thay cuộn: AC1HP(1:120).
 • Tự động đồng bộ với tốc độ kéo.
 • Bảng điều khiển: CE.