Thu Cuộn Bán Tự Động

Thu Cuộn Bán Tự Động

 • Ứng dụng cho nhiều chất nhựa
 • Thu cuộn ổn định, cuộn thu chắc chắn và đẹp
 • Dễ vận hành
 • Cài đặt kích thước cuộn muốn thu khi đủ hệ thống sẽ báo bằng đèn hiệu và âm thanh dùng mô tơ nâng và hạ cuộn mới.
 • Tự động đồng bộ với tốc độ kéo, không cần điều chỉnh tốc độ

 • Thu Cuộn Bán Tự Động
 • Độ rộng trục:300~1800 mm.
 • Đừng kính trục:Ø260 mm.
 • Tốc độ:30~120m/min.
 • Mô tơ chính:AC1HP(1:10)、cuộn lớn hơn 1000mm AC2HP(1:10).
 • Mô tơ kéo:AC1HP(1:5)、cuộn lớn hơn 1000mm AC2HP(1:5).
 • Mô tơ thay cuộn :AC1HP(1:120).
 • Tự động đồng bộ với tốc độ kéo.
 • Bảng điều khiển:CE.