Vòng Hơi Hai Môi LDPE (Kiểu A)

Vòng Hơi Hai Môi LDPE (Kiểu A)

  • Vòng Hơi Hai Môi LDPE (Kiểu A)
  • Kích thước khuôn phù hợp Ø150~Ø900m/m.
  • Có xoay / Không xoay.

  • Dùng vật liệu hợp kim nhôm.
  • Hai lớp thổi hơi có thể điều chỉnh.
  • Tùy chọn dùng cho đầu khuôn xoay hoặc không xoay.
  • Tùy chọn đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất hơi.
  • Ổn định màng tốt, cho sản lượng cao và độ đồng đều của màng tốt.
  • Bảo hành 1 năm (trừ trường hợp do thiên tai hoặc con người tác động).