Màng PE 5 lớp

Màng PE 5 lớp

  • Màng đóng gói tự động là sản phẩm ứng dụng trong dây chuyền đóng gói tự động, với các yêu cầu khắt khe về khả nằng hàn dán, độ ma sát, chống tĩnh điên….
  • Việc ứng dụng màng đa lớp ( 3 -5 lớp ) tự động giúp khách hàng nâng cao công xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất, in ấn đẹp mắt và nhanh chóng.
  • Ứng dụng đóng gói trong cả màng đơn và màng ghép: túi ngành giấy, túi tã lót, túi mì gói ……

Màng Đóng Gói Tựi Động  (Automatic Packaging )

Màng đóng gói tự động là sản phẩm ứng dụng trong dây chuyền đóng gói tự động, với các yêu cầu khắt khe về khả nằng hàn dán, độ ma sát, chống tĩnh điên….

Việc ứng dụng màng đa lớp ( 3 -5 lớp ) tự động giúp khách hàng nâng cao công xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất, in ấn đẹp mắt và nhanh chóng.

Ứng dụng đóng gói trong cả màng đơn và màng ghép: túi ngành giấy, túi tã lót, túi mì gói ……