Màng Đơn – Đa Lớp

Màng Đơn – Đa Lớp

Màng PE được sử dụng và ứng dụng đa dạng trong công nghiệp và dân dụng, tùy theo yêu cầu sử dụng của khách hàng để lựa chon vật liệu, cấu trúc sản phẩm, với hệ thống máy thổi màng film đa dạng ( 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 5 lớp) chúng tôi có thể tạo ra sản phẩm có tính chất kỹ thuật, chuyên môn hóa đáp ứng yêu cầu khác nhau của từng khách hàng.

Một số sản phẩm của chúng tôi:

  • Màng đúc nhôm hút chân không
  • Màng nóng chảy, kết dính
  • Màng tan nhiệt độ thấp 80-100 độ C
  • Màng stretch hooder
  • Màng cao phân tử.

MÀNG ĐƠN LỚP – ĐA LỚP: SINGLE LAYER – MUTIL LAYER FILM

Màng PE được sử dụng và ứng dụng đa dạng trong công nghiệp và dân dụng, tùy theo yêu cầu sử dụng của khách hàng để lựa chon vật liệu, cấu trúc sản phẩm, với hệ thống máy thổi màng film đa dạng ( 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 5 lớp) chúng tôi có thể tạo ra sản phẩm có tính chất kỹ thuật, chuyên môn hóa đáp ứng yêu cầu khác nhau của từng khách hàng.

Một số sản phẩm của chúng tôi:

  • Màng đúc nhôm hút chân không
  • Màng nóng chảy, kết dính
  • Màng tan nhiệt độ thấp 80-100 độ C
  • Màng stretch hooder
  • Màng cao phân tử.