Dàn Xoay Máy Thổi Túi Nilon

Dàn Xoay Máy Thổi Túi Nilon

  • Dàn xoay dưới từ 1-3 lớp.
  • Kiểu truyền động: dùng bánh răng.
  • Điểm cảm ứng nhiệt: 1~3 điểm.
  • Dùng cho nhiều loại nhựa.

Dàn Xoay Dưới Từ 1-3 Lớp

  • Dàn xoay 360° giúp màng đồng đều hợp, tăng độ dai, chắc của màng đồng thời giúp cho quá trình thu cuộn tốt hơn. Cuộn thu được sau khi xoay sẽ phẳng đều, đẹp.
  • Áp dụng được cho nhiều chất nhựa, nhiều chùng loại khuôn mẫu từ đơn tầng, ABA, hay 3 tầng.
  • Bảo hành 1 năm (trừ trường hợp do thiên nhiên hay con người tác đông).